30 اردیبهشت 1403
  30 اردیبهشت 1403

دوره های تخصصی

همانطور که می دانید دنیای امروزی با سرعت فراوانی به سمت پیشرفت حرکت می کند ، پیشرفت در زندگی انسان تحولی سازنده است اما اگر نتوانیم خود را با موقعیت های مختلف و تغییرات به وجود آمده در زندگی هماهنگ نکنیم دچار مشکلات گوناگونی می شویم .

مهارت به معنای استفاده به جا ، صحیح و توانمند از دانش و اطلاعات است ، فرد باید دانش ، اطلاعات و آگاهی لازم را برای زندگی اجتماعی به دست آورده و آن را در موقعیت های مختلف زندگی خود به کار ببرد . از جمله مهارت های زندگی فردی می توان به مهارت خودشناسی ، همدلی و مدارا کردن با مشکلات اشاره کرد .

مهارت زندگی فردی به ما کمک می کند که بتوانیم خود را با شرایط جدید سازگار کنیم . مهارت به معنای توانایی انجام رفتار سازگارانه و مثبت به گونه ای است که فرد بتواند با چالش ها و تغییرات زندگی روزمره خود کنار بیاید . البته پیشرفت روزافزون فناوری نیز بی تاثیر در این تحولات و مشکلات به وجود آمده ، نبوده است . 

انسان زمانی که مهارت های زندگی فردی را نداشته باشد نمی تواند خود را با شرایط مختلف جامعه هماهنگ کند و به پیشرفت های روز دنیا نمی رسد و عقب می ماند . همچنین در برابر مشکلات و مسائل زندگی آسیب پذیر شده و در معرض اختلالات روانی و اجتماعی قرار می گیرند . در نتیجه برای جلوگیری از این آسیب ها در برابر مسائل زندگی ، آموختن مهارت های زندگی نقش مهمی دارد .

تعریف مهارت خودشناسی

همانطور که گفتیم مهارت های زندگی فردی در انسان نقش مهمی دارد که از جمله مهم ترین مهارت هایی که در طول زندگی به فرد کمک می کند ، می توان به مهارت خودشناسی ( self – knowledge ) اشاره کرد . مهارت خودشناسی در لغت به معنای خود آگاهی یعنی شناخت خود است .

مهارت خودشناسی این امکان را به فرد می دهد که بتواند خودش را بشناسد ، نیاز ها ، اهداف ، خواسته ها ، نقاط ضعف ، توانایی ها ، عواطف ، استعداد ها ، احساسات ، توانمندی ها ، ارزش ها ، نقاط قوت و در نتیجه شخصیت و هویت واقعی خود را بشناسد .

افرادی که از مهارت خودشناسی برخوردارند . با توجه به احترام و ارزشی که برای خود قائل هستند به خود و دیگران نیز احترام می گذارند ؛ دیگران را مورد تحقیر و آزار و اذیت قرار نمی دهند ، فشار ها و آسیب های زندگی را تحمل می کنند و در نتیجه به دیگران در هنگام مشکلات کمک می کنند و اهل همکاری با آن ها هستند .